ที่มาโครงการ

สืบเนื่องจากผลตอบรับและความพึงพอใจจากนักวิ่งจิตกุศล หน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชนที่ร่วมผสานพลังในกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล Big Blue Run เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ผู้น้อยโอกาสทางสังคมบ้านภูมิเวท ในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมาซึ่งสามารถระดมทุนส่งมอบ ให้กับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ทั้งก่อนและวันจัดกิจกรรม รวมเป็นยอดสุทธิจำนวนเงิน 850,000 บาท และ เพื่อสานต่อโครงการประชารัฐตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการ จังหวัดนนทบุรี ในปี 2560 นี้ Big Blue Run จึงถูกกำหนดให้จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล ต่อเนื่องอีกครั้ง เป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดหารายได้ สมทบทุนสร้างอาคาร ธาราบำบัดเพื่อ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (บ้านราชาวดี หญิง) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีลักษณะกิจกรรม

ในการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลครั้งนี้ ระยะทางวิ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ ระยะฮาล์ฟมาราธอน (21K) ระยะมินิมาราธอน (10.5K) และ ระยะเดินวิ่ง ฟันรัน (5K) โดยจะเป็นรับนักวิ่งจิตกุศลรวม 3,000 ท่าน โดยการมอบสิทธิ์การสมัครให้กับนักวิ่งจิตกุศล ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ BIG Blue Run ในปีก่อนหน้า และ 2XU Compression Run Thailand เป็นอันดับแรก และเพื่อเป็นไปตามรูปแบบการกุศลเหมือนดัง ปีก่อนหน้า รายรับจากการสมัครจะถูกนำร่วมสมทบทุนส่งมอบบ้านราชาวดีหญิงทันที่ 100.- บาทต่อนักวิ่ง และ ทำการส่งมอบเงินสบทบทุนหลังหักค่าใช้จ่ายจริงภายในวันงานเส้นทางวิ่ง
เสื้อและเหรียญที่ระลึกกำหนดการ


sponsors & Partners


Registration Link

  • http://register.shutterrunning2014.com/main/register/bigbluerun2017